วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Best for rethink..

https://wp.me/P3sDH2-2c

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

ดอกไม้ให้คุณ


สวรรค์

เบิ่งสวรรค์ปันได้ที่ใด๋กะพอเบิ่ง
สวรรค์เทิ่งเบิ่งได้สวรรค์ใต้เบิ่พอฯ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

โบราณ

ของโบราณนานพ้อรอไปได้เห็นหุ่น
บูญฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

บ้าน

บ้านไผใหญ่สูง เบิ่งฮุ่งเฮืองหลาย
มีเงินเฮ็ดได้ สูงใหญ่สมฐานฯ

ฟ้า

มืดมัวสลัวดำบ่ค่ำก็มืดได้
ฟ้าหม่นคือสิ้นใจ เฮ็ดจังใด๋จั่สิคืนฯ

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ฟ้า

ฟ้าสีครามยามบ่ายคล้อย