วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

ตำรับรักนักบริหาร: ตำรับรักนักบริหาร1

ตำรับรักนักบริหาร: ตำรับรักนักบริหาร1: บริหารมานานแล้วเห็นสัจจังตั้งค่อยเหงี่ยง เอียงซ้ายขวาบ่เที่ยงแท้แลใกล้ได้ส่องเห็น ธรรมดาบ่เว้นสอนโลกทุกเวลา  สัจธรรมมีจริงส่องดูเห็นแล้ว ดัง...

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

sungkreeb synthesize: “ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”(Kradong model synthesized Proc...

sungkreeb synthesize: “ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”(Kradong model synthesized Proc...: วิธีการคิดสร้างโมเดลหรือการสังเคราะห์โมเดล ด้วยวิธีการคิดแบบ “ ฝัด ข้าวด้วยกระด้ง ” ( Kradong model synthesized Procedure )          กรอ...