วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

ตำรับรักนักบริหาร: ตำรับรักนักบริหาร1

ตำรับรักนักบริหาร: ตำรับรักนักบริหาร1: บริหารมานานแล้วเห็นสัจจังตั้งค่อยเหงี่ยง เอียงซ้ายขวาบ่เที่ยงแท้แลใกล้ได้ส่องเห็น ธรรมดาบ่เว้นสอนโลกทุกเวลา  สัจธรรมมีจริงส่องดูเห็นแล้ว ดัง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น