วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Great imagine.

The greatest imagine for tell you about something else.....

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Best for rethink..

https://wp.me/P3sDH2-2c

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

ดอกไม้ให้คุณ


สวรรค์

เบิ่งสวรรค์ปันได้ที่ใด๋กะพอเบิ่ง
สวรรค์เทิ่งเบิ่งได้สวรรค์ใต้เบิ่พอฯ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

โบราณ

ของโบราณนานพ้อรอไปได้เห็นหุ่น
บูญฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

บ้าน

บ้านไผใหญ่สูง เบิ่งฮุ่งเฮืองหลาย
มีเงินเฮ็ดได้ สูงใหญ่สมฐานฯ

ฟ้า

มืดมัวสลัวดำบ่ค่ำก็มืดได้
ฟ้าหม่นคือสิ้นใจ เฮ็ดจังใด๋จั่สิคืนฯ

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ฟ้า

ฟ้าสีครามยามบ่ายคล้อย

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

แขวน

แขวนเทิงไม้ใบหนาพาเบิ่งไม้แขวนเทิง
เบิ่งไว้งามได้ผู้เบิ่งเหิงฯ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

ครัวครูหมิว

ขายลาบเป็ดทอดเป็ด
        ต้มเป็ด
605/4 บ้านหัวนาตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี34170วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

ตำรับรักนักบริหาร: ตำรับรักนักบริหาร1

ตำรับรักนักบริหาร: ตำรับรักนักบริหาร1: บริหารมานานแล้วเห็นสัจจังตั้งค่อยเหงี่ยง เอียงซ้ายขวาบ่เที่ยงแท้แลใกล้ได้ส่องเห็น ธรรมดาบ่เว้นสอนโลกทุกเวลา  สัจธรรมมีจริงส่องดูเห็นแล้ว ดัง...

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

sungkreeb synthesize: “ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”(Kradong model synthesized Proc...

sungkreeb synthesize: “ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”(Kradong model synthesized Proc...: วิธีการคิดสร้างโมเดลหรือการสังเคราะห์โมเดล ด้วยวิธีการคิดแบบ “ ฝัด ข้าวด้วยกระด้ง ” ( Kradong model synthesized Procedure )          กรอ...