วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

แขวน

แขวนเทิงไม้ใบหนาพาเบิ่งไม้แขวนเทิง
เบิ่งไว้งามได้ผู้เบิ่งเหิงฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น