วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

STRATEGY IN BASIC INNNOVATION

คิดสร้างโมเดล หรือ สังเคราะห์โมเดล ด้วยวิธีการคิดแบบ “ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”

วิธีการคิดสร้างโมเดลหรือสังเคราะห์โมเดล
ด้วยวิธีการคิดแบบ “ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”
(Kradong model synthesized Procedure)
กรอบแนวคิด(Idea framework)
“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”
“Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.”
(sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น